Audiometria Słowna, Audiometria Tonalna

Audiometria Słowna-Badania Słuchu

Audiometria Słowna – Jest również badaniem subiektywnym. Polega na podawaniu określonych słów, liczb przy różnym natężeniu dźwięków a osoba badana mówi jakie słowa słyszy. Badanie to określa rozumienie mowy. Wynik obrazuje procent poprawnie zidentyfikowanych przez pacjenta słów przy danym natężeniu. Jest to empiryczna procedura stanowiąca integralną część badań audiologicznych trwa ok 15 min. a wynik
-> Continue reading Audiometria Słowna-Badania Słuchu

Translate »