Refundacje NFZ

Każda osoba ubezpieczona w NFZ może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej raz na 5 lat(dzieci -raz na 3 lata).

Poza NFZ refundacji udzielają:

 • PFRON / PCPR / MOPR

 • Domy Pomocy Społecznej

 • Stowarzyszenia Kombatantów

 • Fundacje


Kwoty Refundacji z NFZ

Aparaty na przewodnictwo powietrzne:

 • Dzieci i młodzież do 26 roku życia – 3000,00 zł raz na 3 lata. *
 • Dorośli – 1050,00 zł raz na 5 lat. *
 • Inwalidzi wojenni – 1500,00 zł

Aparaty na przewodnictwo kostne:

 • Dzieci i młodzież do 26 roku życia – 3000,00 zł raz na 3 lata.
 • Dorośli – 2100,00 zł raz na 5 lat.
 • Inwalidzi wojenni – 3000,00 zł

Indywidualna wkładka uszna:

 • Dzieci i młodzież do 26 roku życia – 60,00 zł każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza
 • Dorośli – 50,00 zł raz na 5 lat.

System FM:

 • Dzieci i młodzież do 26 roku życia – do 3850,00 zł raz na 5 lat.

Od 01.01.2014, wszyscy ubezpieczeni mogą uzyskać dofinansowanie na dwa aparaty słuchowe zarówno na przewodnictwo powietrzne jak i kostne oraz na dwie wkładki uszne. Kwoty dofinansowania z PCPR / MOPS oraz Domów Opieki Społecznej i Fundacji są ustalane indywidualnie dla każdego ubezpieczonego w zależności od sytuacji .

* Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( dawniej I grupa ) nie obowiązuje okres karencji na zakup kolejnych aparatów słuchowych. Ulgę NFZ mogą więc uzyskać w każdym momencie, gdy tego potrzebują, inaczej niż w przypadku pozostałych grup, które nowe dofinansowanie mogą otrzymać dopiero po upływie 3 lat (dzieci) lub 5 lat (dorośli).


Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

0
Translate »