O słuchu

O SŁUCHU

Małżowina uszna wychwytuje z zewnątrz dźwięki mające postać fal dźwiękowych. Fala dźwiękowa przechodzi przez kanał słuchowy i trafia na błonę bębenkową. Za jej pośrednictwem dostaje się do znajdujących się w uchu środkowym kosteczek słuchowych: młoteczek ,kowadełko i strzemiączko. Stąd przekazywana jest do ucha wewnętrznego: ślimaka. W uchu wewnętrznym komórki przekształcają drgania akustyczne na impulsy elektryczne a te przesyłane są przez nerwy słuchowe do mózgu, gdzie następuje identyfikacja dźwięków.

Ucho ludzkie jest fenomenalne. Pełni więcej funkcji ,niż nam się wydaje. Odpowiada za odbiór mowy, wszelkich dźwięków oraz służy do orientacji i lokalizacji. Spośród wszystkich pięciu zmysłów słuch jest zmysłem najbardziej precyzyjnym. Poziom głośności dźwięków mierzymy w decybelach (dB) 0 dB oznacza najcichszy dźwięk ,postrzegany przez przeciętnego człowieka. 100 dB jest dźwiękiem tak głośnym,że większość ludzi słuchając go czuje dyskomfort. Głośność normalnej rozmowy to około 50-60 dB. Dźwięki powyżej 85dB uważa się za szkodliwe, ponieważ niszczą słuch.

Niedosłuch

W każdym wieku może dojść do ubytku słuchu .Jednak ryzyko niedosłuchu rośnie wraz z wiekiem. Ze względu na przyczynę tj. miejsce uszkodzenia drogi słuchowej możemy wyróżnić trzy rodzaje niedosłuchu:Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

 • NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY – uszkodzona jest droga słuchowa w uchu zewnętrznym lub środkowym, w większości przypadków niedosłuch przewodzeniowy można wyleczyć farmakologicznie lub zabiegiem otolaryngologicznym.
 • NIEDOSŁUCH ODBIORCZY – uszkodzone są komórki w uchu środkowym(ślimaku).Jest najczęściej występującym niedosłuchem u osób starszych. Charakteryzuje się brakiem zrozumienia mowy.
 • NIEDOSŁUCH MIESZANY (przewodzeniowy i odbiorczy równocześnie)

Ze względu na skalę możemy wyróżnić cztery stopnie ubytku słuchu:

 • NIEDOSŁUCH LEKKI (20 -40 dB)
 • NIEDOSŁUCH UMIARKOWANY -średni (40-70 dB )
 • NIEDOSŁUCH ZNACZNY -ciężki (70-90 dB)
 • NIEDOSŁUCH GŁĘBOKI (powyżej 90dB) (dołączyć audiogram)

Najczęstsze przyczyny ubytku słuchu to:

 • wiek – (od ok.50 r.ż pogarsza się funkcjonowanie komórek ucha wewnętrznego). Osoby starsze mają problem ze słyszeniem wyższych dźwięków np.dźwięk dzwoniącego telefonu, dźwięk dzwonka do drzwi, rozmowa w towarzystwie. Pogłośnienie tych dźwięków da niestety bardzo nieprzyjemny dla ucha odbiór.
 • hałas ekspozycja na głośne dźwięki w pracy, na ulicy ,przy słuchaniu głośnej muzyki. Coraz więcej ludzi młodych boryka się z niedosłuchem wywołanym z powodu ciągłego przebywania w hałasie.

Do ubytku słuchu może dojść również na skutek: uszkodzenia błony bębenkowej ,zażywania nkt. leków, urazu głowy, infekcji ucha środkowego ,infekcji w trakcie ciąży. Nieleczony ubytek słuchu ma negatywny wpływ na życie osoby niedosłyszącej.Osoba izoluje się,jest zmęczona zwykłymi obowiązkami, nie nawiązuje kontaktów co prowadzi do poczucia osamotnienia i odrzucenia a nawet depresji.

Na szczęście możemy sobie z tym problemem już pomóc. Istnieje wiele nowoczesnych rozwiązań aby poprawić słuch. Są to aparaty słuchowe, które
są dyskretne, nowoczesne, łatwe w użyciu a nasz specjalista po uprzednim zbadaniu słuchu dopasuje je do Twoich potrzeb.

Jak zadbać o słuch?

 • przyciszaj głośne urządzenia:RTV, Stereo,MP3,
 • zatykaj uszy przy pracy głośnych urządzeń
 • zwracaj uwagę przy kupowaniu urządzeń na głośność emitowanego dźwięku(im mniejszy poziom dB tym lepszy)
 • trzymaj się daleko od żródeł głośnych dźwięków
 • stosuj zatyczki przeciwhałasowe

0
Translate »