Test SISI

  • Aparaty Słuchowe Rejowski PUH-Toruń, Grudziądz, Brodnica, Rypin, Wąbrzeźno, Golub-Dobrzyń, Lipno, Chełmno

Test SISI – Osobie badanej prezentowany jest ciągły ton o częstotliwości 1000Hz o poziomie 20dB SL(ponad próg). Co pewien czas dochodzi do krótkotrwałego zwiększania poziomu dźwięku o 1dB. W razie uszkodzenia ślimaka badany spostrzega powyżej 60% z dwudziestu krótkotrwałych, jedno decybelowych przyrostów głośności. Za normę uznaje się spostrzeganie poniżej 20% przyrostów głośności. Wyniki pomiędzy 20% a 60% nie mają znaczenia klinicznego. Badanie umożliwia określenie lokalizacji uszkodzenia słuchu (niedosłuch ślimakowy czy pozaślimakowy). Jest szybkie i proste dla osoby badanej.


Watch Justice League vs. Teen Titans (2016) Full Movie Online Streaming Online and Download

0
Translate »